lan kiếm 6

lan kiếm tiên vu

Ngoài tự nhiên địa lan kiếm được thụ phấn chủ yếu nhờ côn trùng. Hiện tại người trồng có thể dễ dàng thụ phấn chéo giữa các loại địa lan kiếm với nhau. Tạo ra con lai có mặt bông phong phú.

lan kiếm tiên vũ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.