cắt rễ của lan đùi gà

a nên cắt rễ của lan chỉ để khoảng 5-7cm. Dễ ghép, mau ra rễ mới, cây lan mau bám chắc vào gỗ lũa.

a nên cắt rễ của lan chỉ để khoảng 5-7cm. Dễ ghép, mau ra rễ mới, cây lan mau bám chắc vào gỗ lũa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *