cắt rễ lan hồ điệp

a nên cắt rễ của lan chỉ để khoảng 5-7cm. Dễ ghép, mau ra rễ mới, cây lan mau bám chắc vào gỗ lũa.

a nên cắt rễ của lan chỉ để khoảng 5-7cm. Dễ ghép, mau ra rễ mới, cây lan mau bám chắc vào gỗ lũa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.