fbpx

Lan Hoàng thảo vàng cam – Dendrobium chryseum Rolfe

  Lan sống phụ, thân tiết diện tròn, đốt dài đều đặn. Lá dạng bầu dục, thuôn, dài 10 cm, rộng 2,5 -3 cm, đỉnh chia 2 thùy tù. Cụm hoa 4-5 chiếc, dài 3-5 cm, trên các đốt già rụng lá. Hoa màu vàng, cánh môi tròn vàng cam, mép có lông mịn.

  Cây mọc ở Sapa, Daklak và phân bố ở Lào, Mianma, Thái Lan, Trung Quốc, Hymalaya…

  Epiphytic, pseudobulbs stems like, very slender, terete. Leaves narrowly lanceolate, to 10 cm long and 2,5 -3 cm wide slightly bilobulate. Inflorescences, pendulous, 3 -5 cm long. Flowers 4-5, in a lax racheme. Scape at base covered by large overlapping bracts. Flowers golden yellow, lip orangẹ, the margins slightly fimbriate.

Dendrobium chryseum Rolfe 
Lan Hoàng thảo vàng cam

Phong lan Việt Nam – Trần Hợp

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.