Bán lan phi điệp – lan giả hạc

150.000

Bán lan phi điệp / giả hạc cây dài trên 20 cm.

Ảnh cây và hoa như hình.

Các bạn đặt hàng trực tiếp hoặc liên hệ Thành 0963 090 463 để đặt hàng.