Địa chỉ bán lan dendro nắng giống - Vườn lan Thành Nguyễn

Bán lan dendro nắng giống

30.000

Lan dendro nắng cây giống

Mỗi cốc có 2-3 giả hành cây cao 10 cm.

Giá 30n/ chậu anh chị đặt hàng trực tuyến hoặc liên hệ 0963 090 463 để đặt hàng.

Bán lan dendro nắng giống

30.000