Địa lan kiếm lady pink - Vườn lan Thành Nguyễn

Địa lan kiếm lady pink

1.800.000

Cây bán theo hình. Gốm một thân già và một thân tơ

Giá bán 1.800.000 đ/ chậu.

Anh chị có thể đặt hàng trực tuyến hoặc liên hệ 0944252463 (Thành) để đặt hàng.

Địa lan kiếm lady pink

1.800.000