Cung cấp lan giả hạc hoa hồng đỏ - giả hạc red rose

Giả hạc hoa hồng đỏ – red rose

30.000 25.000

Giả hạc hoa hồng đỏ – giả hạc red rose cây giống.

Giá 25n/ chậu, cây nhân ki bảo hành mặt hoa.

Vận chuyển hàng từ 5 chậu, cước vận chuyển 45k/ đơn hàng.

Các bạn có thể đặt hàng trực tuyến tại website hoặc nhắn tin đặt hàng vào số điện thoại 0963090463.

Giả hạc hoa hồng đỏ – red rose

30.000 25.000