Lan giả hạc hồng ngọc - vườn hoa lan thanhorchid

Giả hạc hồng ngọc

300.000

Lan giả hạc hồng ngọc

Cây dài trên 60cm, giá 300n/ chậu

Số hotline, zalo em: 0963 090 463

Giả hạc hồng ngọc

300.000