Giả hạc mắt đỏ tần phong - Vườn hoa lan Thành Nguyễn

Giả hạc mắt đỏ tần phong

  500.000

  Lan giả hạc mắt đỏ tần phong cây nhân ki

  Sức sống cây khỏe, vườn bảo hành mặt hoa như hình.

  Các bạn có thể đặt hàng trực tuyến hoặc liên hệ Thành 0963090463 để đặt hàng.

  Giả hạc mắt đỏ tần phong

  500.000

  Danh mục: