Lan hạc vỹ big lip cây giống.

Lan hạc vỹ big Lip

250.000

Lan hạc vỹ thuộc chi hoàng thảo. Cây sai hoa, nở rộ vào mùa hè. Hạc vỹ có sức sống mãnh liệt. Cây có thể dài tới 2m nếu được chăm sóc tốt. Giá 250.000n/ 5 ki giả hạc biglip

Lan hạc vỹ big lip cây ki một năm tuổi. chiều dài thân già 3-5cm thân tơ năm nay đang trong mùa phát triển. Cây trồng trên bảng dớn khỏe mạnh.

Hết hàng