Địa lan kiếm cây trưởng thành - vườn lan Thành Nguyễn

Địa lan kiếm vàng cym 10

300.000

Cây địa lan kiếm vàng mặt hoa như hình mã cym 10. Giá 300.000/ chậu

Anh chị mua hàng có thể đặt hàng trực tiếp hoặc liên hệ 0963 090 463 để đặt hàng.

Cây nhỡ có thể cho hoa sau 1-2 năm trồng.

Địa lan kiếm vàng cym 10

300.000