Hoa lan hoàng nhạn cách trồng và chăm sóc lan hoàng nhạn

Hoa lan hoàng nhạn

250.000

Cây hàng tem hoa như hình.

Cây có thể cho hoa sau 1-2 năm trồng.

Anh chị có thể đặt hàng trực tuyến hoặc liên hệ 0963090463 để đặt hàng

Hoa lan hoàng nhạn

250.000