Hoa lan hoàng thảo vôi cây thuần vườn - Hoa lan Thành Nguyễn

Lan hoàng thảo vôi

230.000

Lan hoàng thảo vôi

Mỗi giò có 3-4 thân tơ dài trên 30cm

Cây đã thuần vườn

Anh chị đặt hàng trực tiếp hoặc liên hệ 0963 090 463 để đặt hàng.

Lan hoàng thảo vôi

230.000