Lan hoàng thảo kèn

230.000

Lan hoàng thảo kèn cây gồm 3-4 thân

Ảnh cây thực tế.

Các bạn đặt hàng trực tiếp hoặc liên hệ theo số 0963090463 để đặt hàng.

Giá sản phẩm chưa bao gồm phí ship.