Địa lan kiếm cây lai mã cym 1003 - vườn lan Thành Nguyễn

Địa lan kiếm cym 1003

300.000

Địa lan kiếm cây lai giữa hai mặt hoa mã cym 1003. Giá 300.000/ chậu

Anh chị mua hàng có thể đặt hàng trực tiếp hoặc liên hệ 0963 090 463 để đặt hàng.

Cây nhỡ có thể cho hoa sau 1-2 năm trồng.

Địa lan kiếm cym 1003

300.000