Lan cattleya giống - gồm nhiều màu hoa, cây khỏe

Lan cattleya giống

120.000

Lan cattleya giống được người chơi mua trồng nhiều.Vì giá thành của nó so với cây lớn và một lý do nữa là cattleya cây giống cũng dễ chăm sóc, nuôi trồng.

Cây lan cattleya giống được ra chai từ các chai mô đạt chất lượng. Lan cattleya giống có cả cây hàng tem và cây hàng sổ xố.

Lan cattleya giống

120.000