Hoa lan cù lao minh

150.000

Lan cù lao minh cây từ 8 cặp lá.

Cây có sức sống khỏe thích hợp trên các giá thể thông thoáng.

Các bạn đặt hàng trực tuyến hoặc gọi điện đặt hàng qua số 0963090463