Cung cấp lan đai châu thái - vườn lan Thành Nguyễn

lan đai châu thái

850.000

Lan đai châu cây lớn. Mỗi cây có 2-3 ngồng hoa.

Cây thích hợp trồng chậu hoặc ghép lũa

Cây đang nụ nở vào dịp tết nguyên đán

 

lan đai châu thái

850.000