Lan giả hạc châu như cây gieo hạt

Giả hạc châu như cây F2

38.000

Lan giả hạc châu như cây F2

Cây cho hoa vào mùa xuân.

Giá 38n/ cốc, e chuyển từ 5 cốc.

Số hotline, zalo em: 0963 090 463

Giả hạc châu như cây F2

38.000