Lan giả hạc chumoray - vườn lan Thành Nguyễn

lan giả hạc chumoray

38.000

Cây gieo hạt, hoa sổ xố

Đây là loài giả hạc hứa hẹn sẽ xổ ra nhiều mặt bông đẹp

Anh chị đặt hàng trực tiếp hoặc liên hệ 0963 090 463

lan giả hạc chumoray

38.000