Cung cấp lan giả hạc hoa hồng đỏ

900.000 850.000

Lan giả hạc hoa hồng đỏ, bụi lớn

Thân dài trên 30cm. Giò có trên 10 thân.

Để liên hệ mua giả hạc hoa hồng đỏ các bạn có thể đặt hàng trực tiếp hoặc liên hệ 0963 090 463 để đặt hàng.