lan giả hạc pháp giò lớn

900.000 850.000

Lan giả hạc pháp giò lớn cây dài trên 30cm.

Mỗi giò trên 10 thân. Hoa giả hạc pháp bông như hình.

Các bạn đặt hàng trực tiếp hoặc liên hệ Thành 0963 090 463 để đặt hàng.