Lan giả hạc pháp giò lớn - Vườn hoa lan

lan giả hạc pháp giò lớn

750.000 700.000

Lan giả hạc pháp giò lớn cây dài trên 30cm.

Mỗi giò trên 10 thân. Hoa giả hạc pháp bông như hình.

Các bạn đặt hàng trực tiếp hoặc liên hệ Thành 0963 090 463 để đặt hàng.

lan giả hạc pháp giò lớn

750.000 700.000