Lan giả hạc tím Cát Bà nhân ki- vườn lan Thành Nguyễn

Lan giả hạc tím Cát Bà

250.000 200.000

Lan giả hạc Cát Bà mặt hoa như hình

Cây nhân ki. Anh chị liên hệ để được gửi ảnh cây thực tế.

Giá 200n/ ki mã cây TO-02

 

Lan giả hạc tím Cát Bà

250.000 200.000