Lan giả hạc / lan phi điệp - mua lan giả hạc / lan phi điệp

Lan giả hạc cây trồng bảng

170.000

Lan giả hạc cây trồng bảng, mỗi bảng từ 1-3 thân

Hoa sổ xố, thân cây mẹ mập

Anh chị đặt hàng trực tuyến hoặc liên hệ 0963 090 463 để đặt hàng.

Lan giả hạc cây trồng bảng

170.000