lan hồ điệp giống

30.000 26.000

Lan hồ điệp giống .

Cây bông đại (bông lớn)

Các bạn xem video sản phẩm tại đây: Video sản phẩm

Các Bác đặt hàng trực tiếp hoặc liên hệ 0963090463 (Thành)

 

lan hồ điệp giống

30.000 26.000