Lan Hoàng hậu cây trưởng thành

130.000

Cây lan hoàng hậu trưởng thành mỗi bụi từ 2-3 giả hành. Chậu cây trong tình trạng phát triển bình thường. Vận chuyển hàng toàn quốc. Đặt hàng trực tiếp hoặc liên hệ Thành 0963090463.