Lan hoàng hậu - cung cấp cây hoa lan hàng hậu - vườn lan Thành Nguyễn

Lan hoàng hậu cây trưởng thành

130.000

Cây lan hoàng hậu trưởng thành mỗi bụi từ 2-3 giả hành.

Cây đã thuần vườn. Video cây thực tế

Vận chuyển hàng toàn quốc. Đặt hàng trực tiếp hoặc liên hệ Thành 0963090463.

Lan hoàng hậu cây trưởng thành

130.000