fbpx

Lan kiếm phan trí – tại sao cây có giá trị

100.000

Hiện tại vườn lan Thành Nguyễn có cây lan kiếm phan trí gieo hạt.

Đảm bảo chuẩn hàng, mặt hoa cây gieo hạt ngẫu nhiên

Nhà vườn chuyển từ 1 cây, quý khách có thể đặt hàng trực tuyến hoặc liên hệ số 0963.090.463 – 0944.252.463 để đặt hàng.

Mặt hoa kiếm phan trí
Lan kiếm phan trí – tại sao cây có giá trị

100.000