Lan ngọc điểm lai sóc - VƯỜN HOA LAN THÀNH NGUYỄN

Lan ngọc điểm lai sóc

280.000

Lan ngọc điểm lai sóc

Giá 280.000/ chậu có 2 thân trở lên.

Hotline 0963 090 463

Zalo em: 0944 252 463

 

Lan ngọc điểm lai sóc

280.000