Lan sao biển - Vườn hoa lan Thành Nguyễn

Lan sao biển

250.000

Lan sao biển cây lớn từ 5-6 cặp lá đã có khả năng cho hoa. Cây trong tình trạng phát triển khỏe mạnh, trồng chậu nhựa thuận tiện cho công đoạn vận chuyển và sang chậu mới khi về trồng.

Lan sao biển

250.000