Lan trầm 6 mắt - cây đột biến

Lan trầm 6 mắt

300.000

Lan trầm 6 mắt. Cây có mặt bông đột biến

Giá 300n/ ngọn tơ.

Mỗi chậu có từ 2-3-4 ngọn.

Anh chị đặt hàng tại web hoặc liên hệ 0963090463 để đặt hàng.

Hết hàng