lan trầm rồng đỏ - Cung cấp lan trầm rồng đỏ cây đài loan

Lan trầm rồng đỏ

280.000

Lan trầm rồng đỏ cây Đài loan.

Cây được nhân từ thân già nên sức sống rất khỏe, thân mập.

Giá 280.000/ chậu hai thân dài trên 20 cm.

Các bạn đặt hàng trực tiếp hoặc liên hệ Thành 0963090463 để đặt hàng.

Lan trầm rồng đỏ

280.000