Phi điệp lá kẻ - Vườn lan Thành Nguyễn - hoa lan 268

Phi điệp lá kẻ

1.200.000

Cây đang trong giai đoạn nghỉ. Thắt ngọn rụng lá.

Anh chị đặt hàng trực tuyến hoặc liên hệ Thành quan số hotline: 0944252463 để đặt hàng

Anh chị cần ảnh mới nhất nhắn với em qua số zalo: 0963090463 em gửi ảnh

Phi điệp lá kẻ

1.200.000