Cung cấp thuốc trừ bệnh ridomill dùng cho hoa lan và cây trồng khác

Thuốc trừ bệnh ridomil

50.000

Ridomill được sử dụng để phòng, trừ nấm, bênh trên cây trồng

Phun phòng ở nồng độ loãng kết hợp với thuốc khác để tránh nhờn thuốc

Liên hệ mua thuốc vườn lan Thành Nguyễn 0963 090 463

Thuốc trừ bệnh ridomil

50.000