Sản phẩm mới nhất

Lan phi điệp nhập ngoại

Lan phi điệp rừng

Giảm giá!

Các loại hoa lan

giả hạc di linh xuân

55.000 50.000

Các loại hoa lan

Giả hạc easo

100.000
Hết hàng

Các loại hoa lan

Giả hạc rừng bụi lớn

5.200.000
Hết hàng

Các loại hoa lan

Giả hạc Yaly

30.000
Hết hàng

Các loại hoa lan

Lan giả hạc Daklay

2.000.000

Lan trầm

Lan đai châu

Giảm giá!
260.000 255.000
Hết hàng

Các loại hoa lan

Lan đai châu giống

12.000
Hết hàng

Các loại hoa lan

Lan đai châu lá mít

190.000

Các loại hoa lan

Lan đai châu trắng

2.000.000
Giảm giá!
Hết hàng

Các loại hoa lan

Ngọc điểm màu cam

255.000

Lan cattleya

Hết hàng

Các loại hoa lan

Cattleya mã hoa 02

200.000
Hết hàng

Các loại hoa lan

Cattleya mã hoa 07

180.000

Các loại hoa lan

Cattleya mã hoa 25

250.000

Các loại hoa lan

Cattleya mã hoa 75

250.000
Hết hàng

Các loại hoa lan

Cattleya mã hoa 76

250.000
Hết hàng

Các loại hoa lan

Cattleya mã hoa 78

250.000

Các loại hoa lan

Cattleya mã hoa 80

250.000

Các loại hoa lan

Cattleya mã hoa 84

250.000

Các loại hoa lan

Cattleya mã hoa 96

250.000

Các loại lan khác